Cyclusanalyse

Cycli en cyclusanalyse De ontwikkeling van alles wat bestaat verloopt niet in een rechte lijn van A naar B, maar is cyclisch van aard. Steeds passeert iemand in zijn ontwikkeling punt A. En al naar gelang iemand de les van punt A op een bepaald moment heeft opgenomen, arriveert iemand in een hoger liggende band …

Lees meer