Mentale ziekten

Mentale ziekten door retrogradatie in bewustzijn. In de lange ontwikkeling heeft de mens grof gezegd 3 grote stappen gezet in bewustzijn: 1: Bewustzijn van lichamelijke functies: de mens kon bewust invloed uitoefenen op bij voorbeeld het vegetatieve zenuwstelsel, de spijsvertering, de hartfunctie, de werking van alle organen. 2: Bewustzijn van emotionele energieen en daardoor waarneming …

Lees meer

Fanatisme

De bekeerling Zodra iemand een stap verder heeft gezet op de weg naar bewustwording, naar integratie, zodra iemand dus een belangrijke horde in zichzelf heeft overwonnen, ontstaat een immens gevoel van welbehagen en de behoefte aan communicatie, aan doorgeven van de laatste ontdekking. Dit nu gaat gepaard met een paar problemen. Een gevoel van macht …

Lees meer

Begeerte

Begeerte De drijvende energie onder de menselijke activiteit is de aantrekking van dat wat buiten en ver van mij af is. Freud noemt dat sexualiteit. Een andere psycholoog noemt het libido. Een algemener begrip luidt begeerte. Alles wordt gedreven door een drang naar vervulling. Bevrediging is weer een ander woord voor hetzelfde. Voorbeelden en concrete …

Lees meer

Angst en instinct

Angst en instinct Een kenmerk hebben alle mensen gemeen. Iedereen wordt geregeerd op dit moment van bewustzijn door angst. En angst heeft een directe verbinding met 5 instincten. Te weten: 1: Het instinct tot zelfbehoud. Wie streeft niet naar zelfbehoud? Of iemand dat nu beseft of niet: zolang iemand in leven blijft regeert dit instinct. …

Lees meer

VerschillentussenMensen

Waarin mensen vrschillen Wat de mens onderscheidt van de rest van de schepping kan het best worden gevat in het woord intelligentie. Dit woord heeft in de esoterie een ruimere betekenis dan in het gewone taalgebruik. De meest treffende definitie die ik kan geven voor dit begrip luidt: De door de rede en intuitie geleide …

Lees meer

DeMens

De mens Lichaam Ziel Geest. De 3 aspecten van de mens. Of: waarin zijn alle mensen gelijk? In een opzicht zijn alle mensen gelijk: in de 3 aspecten. Esoterisch gezien heeft dit vergaande consequenties. Door de Wet van de analogie trekt de esoteriscus de conclusie dat hiedoor de mens een symbolische weergave is van de …

Lees meer