DeMens

De mens Lichaam Ziel Geest. De 3 aspecten van de mens. Of: waarin zijn alle mensen gelijk? In een opzicht zijn alle mensen gelijk: in de 3 aspecten. Esoterisch gezien heeft dit vergaande consequenties. Door de Wet van de analogie trekt de esoteriscus de conclusie dat hiedoor de mens een symbolische weergave is van de …

Lees meer