Religie

Religie en oorlog We leven in een tijd van uitersten en de uitersten worden steeds extremer. De polen komen steeds verder uit elkaar te liggen. Te denken valt aan de volgende paren: Rijkdom en armoede. Onwetendheid en bereidheid tot leren. Frustratie en onvrede tegenover voldoening over de vervulling van persoonlijke ambitie. Zelfzucht en zelfopoffering. Deze …

Lees meer

Illusie

Illusie Zodra de ziel zich gaat manifesteren ontstaat het probleem van illusie. Dat wordt veroorzaakt door het mentale aspect van de ziel. Zolang het licht van de ziel nog niet het denken en het brein doorschijnt verkeert de mens in verwarring en neemt daardoor dingen waar die er niet zijn, streeft naar zaken en toestanden …

Lees meer

Jupiter en harmonie

Jupiter en de harmonie door conflict We leven in een universum dat voor ons als kenmerk heeft: polariteit. De kunst is te stoppen met heen en weer springen van de ene pool naar de andere, maar beide polen er laten zijn en opteren vanuit een vrije positie in het midden. De gulden middenweg, of de …

Lees meer

Spirituele groei

Spirituele groei Voor iedereen ligt de route vast waarop de levenstaak zich langzaam opent. Op deze route komt iedereen voor hetzelfde type uitdagingen te staan en deze uitdagingen doen zich voor in zogenoemde doorgangsfasen. Die beginnen al vrij vroeg, namelijk omstreeks het 4e levensjaar. Om die tijd [ vanaf 3.5 ] is het voor iedereen …

Lees meer

De ziel

De ziel Door verbeelding creeert de ziel denkvormen op mentaal vlak en begeertevormen op astraal vlak. Intelligentie gemotiveerd door liefde dat is de ziel in essentie. Daardoor kan het [ dat noem ik zo omdat de ziel geslachtsloos is ] analyseren, onderscheiden en delen. Het zet aan om te streven naar dat wat groter is …

Lees meer

Planeten

Planeten De 12 planeten regeren over de 12 huizen en vormen de basisenergieen die gekoppeld zijn aan het vorm-aspect van het menselijk bestaan; aan de persoonlijkheid van de mens. Deze energieen gedragen door de karmische lessen vormen de afbeelding van de omstandigheden die de mens aantrekt om in een bepaald leven de gekozen lessen te …

Lees meer

Sterrenbeelden

Sterrenbeelden en de sturende energieen Er is nog maar heel weinig bekend over de sturende factoren achter astrologie. Wel is duidelijk dat met een toename van bewustzijn deze sturende factoren stap voor stap bekend zullen worden. Ik geef hier weer wat vandaag in 2015 bekend is over de sturende energieen van de sterrenbeelden. Daarbij laat …

Lees meer

Begeerte

Begeerte De drijvende energie onder de menselijke activiteit is de aantrekking van dat wat buiten en ver van mij af is. Freud noemt dat sexualiteit. Een andere psycholoog noemt het libido. Een algemener begrip luidt begeerte. Alles wordt gedreven door een drang naar vervulling. Bevrediging is weer een ander woord voor hetzelfde. Voorbeelden en concrete …

Lees meer

Harmonie

Harmonie De heersende energie over de aarde en alle schepselen op de aarde luidt: Harmonie door conflict. Voor een uitgebreidere beschrijving zie Energetische Astrologie Hoe kom je tot harmonie? Om uit het conflict te raken doe je er goed aan de volgende gedragsregels in acht te nemen: Stop met de neiging om andermans werk en …

Lees meer

Esoterische psychologie

Esoterische psychologie: persoonlijkheidsleer De esoterische psychologie kent 7 hoofdtypen: 1: Het krachttype. Basisenergie: wilskracht en leiding geven. 2: Het Liefdestype. Basisenergie: liefde en versmelting. 3: Het actietype: Basisenergie: actie en manipulatie. 4: Het astistiektype: Basisenergie: gevoel van schoonheid en scheppingsdrang. 5: Het wetenschapstype: Basisenergie: besef van oorzaak en gevolg, ook wiskundig type. 6: Het toegewijdtype: …

Lees meer