Fanatisme

De bekeerling

Zodra iemand een stap verder heeft gezet op de weg naar bewustwording, naar integratie, zodra iemand dus een belangrijke horde in zichzelf heeft overwonnen, ontstaat een immens gevoel van welbehagen en de behoefte aan communicatie, aan doorgeven van de laatste ontdekking.

Dit nu gaat gepaard met een paar problemen.

  1. Een gevoel van macht met als gevolg een tijdelijke overmaat aan zelfzucht, zelfzekerheid,dominant optreden en arrogantie.
  2. Een besef deelgenoot te zijn van een meer omvattende wereld.
  3. Dit gaat gepaard met een sterke innerlijke motivatie, maar brengt moeilijkheden met zich mee in de omgeving.
  4. Wanneer de persoon in kwestie hier mateloos aan toegeeft ontstaat egomanie.

Deze problemen verdwijnen zodra iemand zich realiseert dat ieder mens altijd deel is van en schakeltje is in een groter geheel.

Fanatisme

Een tegenwoordig algemeen zichtbaar neveneffect van het proces van integratie en de negatieve bijwerkingen ervan is te zien in het ontstaat van fanatisme, van de overtuiging de absolute waarheid persoonlijk in pacht te hebben. Een uitvloeisel van de genoemde ego-manie die van alle tijden in alle vormen van orthodoxie te vinden is. De drang tot bekeren, tot kruisvaren, tot het stichten van de zuivere heilstaat.

Met de beste bedoelingen probeert iemand iedereen te dwingen dezelfde weg te volgen die hij/zij zelf is gegaan. Met voorbijgaan van alle verschillen tussen mensen onderling, zowel in ontwikkeling als in achtergrond en actuele levenstaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *