Harmonie

Harmonie

De heersende energie over de aarde en alle schepselen op de aarde luidt: Harmonie door conflict. Voor een uitgebreidere beschrijving zie Energetische Astrologie

Hoe kom je tot harmonie?

Om uit het conflict te raken doe je er goed aan de volgende gedragsregels in acht te nemen:

  1. Stop met de neiging om andermans werk en optreden te bekritiseren en bij te stellen, c.q. te verbeteren. Kritiek is de meest ondermijnende factor bij innerlijke groei en groepsvorming.
  2. Stop met je verantwoordelijk voelen voor de acties en handelingen van anderen.
  3. Stop de geestelijke hoogmoed van je verheven achten boven anderen. Die hoogmoed uit zich in de overtuiging dat jouw opvattingen de juiste zijn en die van anderen fout of gebrekking in het licht van de jouwe. De ziel streeft naar integratie, het denken naar scheiding.

    Stop dus met je denken prioriteit geven.

  4. Wees ervan doordrongen dat jouw bewustzijn en opvattingen strikt persoonlijk zijn. Dat wat voor jou van groot belang is, is dat noodzakelijkerwijs niet voor je medemens.
  5. Zorg dat er geen kloof ontstaat tussen jou en je medemens.
  6. Doe je eigen werk, en laat de ander vrij je voorbeeld wel of niet te volgen .

Dit zijn de belangrijkste regels om tot harmonie te komen in het huidige tijdsgewricht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *