Illusie

Illusie

Zodra de ziel zich gaat manifesteren ontstaat het probleem van illusie. Dat wordt veroorzaakt door het mentale aspect van de ziel. Zolang het licht van de ziel nog niet het denken en het brein doorschijnt verkeert de mens in verwarring en neemt daardoor dingen waar die er niet zijn, streeft naar zaken en toestanden die niet bestaan. De dingen zijn niet wat ze lijken.

In combinatie met begeerte ontstaat daaruit bij voorbeeld glamour , de betovering door kunstmatig opgewekte uiterlijke schijn. Hier overheerst gevoel, het astrale, het mentale. Het astrale wil zeggen: waarneembare zaken die niet stoffelijk zijn.

Doorgaans wordt het bestaan van deze waarnemingen heftig ontkend, maar de massapsychologie maakt er gretig gebruik van.

Zo verkeren velen in de illusie dat ze vrij kiezen en objectief waarnemen, terwijl hun waarneming gestuurd wordt door zaken die niet aan de grenzen van de materie zijn gebonden en die daardoor sturend inwerken op de instinctieve en gevoelsmatige kant.

Grof gezegd: de meerderheid van de mensheid verkeert in een troebele, maar vitale stroom van impulshandelingen zonder enig besef van de realiteit der dingen. De meerderheid is niet in staat zelf na te denken, niet in staat tot zelfstandig denken. Men denkt in voorgeschreven cliches.

Of dat nu gaat om wetenschap, religie of politiek: afwijken van de gangbare norm wordt gezien als bedreiging. Men noemt dat dan politiek correct, of het wetenschappelijk heersende paradigma of de geldige overlevering of de rechte leer. En daarvan mag niet worden afgeweken. Voordeel: je hoeft alleen maar na te praten en niet zelf te denken, wat velen zwaar werk vinden.

3 aspecten

1: Illusie: het kenmerk van intellectueel ingestelde personen. Ideeen en gedachtevormen worden verkeerd begrepen en fout geinterpreteerd.

2: Glamour: het kenmerk van de emotioneel ingestelde persoon. Het is in onze tijd veel krachtiger dan illusie doordat de meerderheid van de mensheid op astraal niveau functioneert en daardoor zo gemakkelijk beinvloedbaar is, c.q. weigert zelf te denken.

3: Wie heen en weer pendelt tussen 1 en 2 activeert wat wordt genoemd maya.

Dit alles zorgt ervoor dat de mensheid zijn ontwikkeling vertraagt en terugvalt in vorige stadia. Waar over een volgende keer meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *