Jupiter en harmonie

Jupiter en de harmonie door conflict

We leven in een universum dat voor ons als kenmerk heeft: polariteit. De kunst is te stoppen met heen en weer springen van de ene pool naar de andere, maar beide polen er laten zijn en opteren vanuit een vrije positie in het midden. De gulden middenweg, of de harmonie door conflict-situatie.

Deze harmonie wordt bereikt zodra iemand vorm heeft vervangen door liefde. Materie door ziel.

Een van de energiebronnen van liefde wordt in de energetische astrologie aangeduid door Jupiter en in de overlevering heet het dat Jupiter “valt” in Steenbok. Wat betekent dat?

Steenbok is het teken van de meest verdichte materie. Meer materie dan steenbok is er niet in de symboliek van de esoterische astrologie. Dat betekent: de polariteit van Steenbok luidt: de laagste en de hoogste implicatie van materie. Op mensen toegepast: Het ergste en slechste en het beste en hoogste waartoe de mens in staat is.

Hard, materialistisch, trots, zelfzuchtig ambitieus, egoistisch, gedreven door begeerte, wreed dat zijn de eigenschappen die horen bij materie in zijn laagste verschijningsvorm. Jupiter in val betekent dus dat liefde compleet afwezig is en alleen het tegendeel manifest. Het hart als bron van energie is van steen en alleen het hoofd regeert.

Ook horen de knieen bij het symbool Steenbok. Wat betekent dat?

De mens leert langzaam maar zeker knielen in alle nederigheid om hart en ziel te offeren dat wil zeggen ondergeschikt te maken aan de ziel en dienstbaarheid aan de mensheid. Pas dan krijgt de mens toegang tot de geheimen van het leven. Nu verdwijnt het ergste en slechtste van de materie, nu verdwijnt de verlokking van de materie en raakt alles wat laag is in zijn “val”.

Eenvoudig gezegd: Liefde is blind, wanneer begeerte regeert en begeerte verdwijnt als liefde heerst.

Jupiter in Steenbok in val wil dus zeggen: De mens bereikt het laagste punt in steenbok [ “val “] en dan na een moeizaam proces van transformatie verdwijnt bij bewust meewerken door de mens de materie [ “val”].

Dan is ook de harmonie bereikt, aangezien hoofd en hart nu ieder hun eigen plaats innemen zonder dat een van de twee heerst.

Voorbeelden van horoscopen met Jupiter in Steenbok: Benjamin Britten, Edgar Cayce, Charly Chaplin, Marlene Dietrich, Adolf Hitler, Karl Marx, Escrivia de Balaguer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *