Mentale ziekten

Mentale ziekten

door retrogradatie in bewustzijn. In de lange ontwikkeling heeft de mens grof gezegd 3 grote stappen gezet in bewustzijn:

1: Bewustzijn van lichamelijke functies: de mens kon bewust invloed uitoefenen op bij voorbeeld het vegetatieve zenuwstelsel, de spijsvertering, de hartfunctie, de werking van alle organen.
2: Bewustzijn van emotionele energieen en daardoor waarneming van niet concreet aanwezige beelden en informatie: het astrale bewustzijn.
3: Bewustzijn van mentale energie en daardoor schepper van nieuwe werelden.

1 en 2 zijn voorbije fasen en lopen dus automatisch dwz onbewust af: ze zijn niet meer nodig. De mens heeft alle handen vol aan 3.
Toch zijn er heel wat mensen die vanaf fase 3 [ nu dus ] een terugval vertonen. In sommigen gevallen ontdekt de persoon in kwestie dan dat de mens bewust vat kan krijgen op en kan “spelen” met bij voorbeeld het immuunsysteem. Zie De ijsman Wim Hof.

Maar ook sommige praktijken in Hatha yoga spelen hiermee en verstoren zo het lichamelijk evenwicht van de beoefenaren ervan. Eenvoudig gezegd, maken ze ziek.

Activiteiten die horen bij het astrale bewustzijn lopen net als de lichamelijke functies onbewust af. En dat hoort ook zo.

Wie echter het mentale aspect van de psyche te veel stimuleert. loopt het gevaar om terug te vallen in de toestand dat het astrale overheerste. Dit is temeer een gevaar omdat in de massa het astrale bewustzijn sterk is.

Zaken als helderziendheid, helderhorendheid etc. horen bij het astrale bewustzijn en wie zich teveel mentaal stimuleert loopt het
gevaar terug te vallen. Ongelukkigerwijs beschouwt iemand die dit in zichzelf activeert dit niet als terugval, maar als bijzondere gave, als spirituele vordering en hoogstaandheid. Als bijzondere egotrip met de mogelijkheid anderen te intimideren en te overheersen.

Het is dan ook geen toeval dat zich nogal wat mensen in psychiatrische klinieken bevinden die op deze manier uit de rails gelopen zijn, hun mentaal evenwicht verloren hebben en de illusies uit het astrale gebied voor echt houden. “Dingen zien” en “stemmen horen”. Niet beseffend dat ze zichzelf zien en horen.

Het is dan de taak van de psychiater of de psycholoog ervoor te zorgen dat de persoon in kwestie het evenwicht herstelt en dat gebeurt niet door medicijnen, maar door uitleg, concentratie, training en gerichte constructieve bezigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *