Harmonie

Harmonie De heersende energie over de aarde en alle schepselen op de aarde luidt: Harmonie door conflict. Voor een uitgebreidere beschrijving zie Energetische Astrologie Hoe kom je tot harmonie? Om uit het conflict te raken doe je er goed aan de volgende gedragsregels in acht te nemen: Stop met de neiging om andermans werk en …

Lees meer

Esoterische psychologie

Esoterische psychologie: persoonlijkheidsleer De esoterische psychologie kent 7 hoofdtypen: 1: Het krachttype. Basisenergie: wilskracht en leiding geven. 2: Het Liefdestype. Basisenergie: liefde en versmelting. 3: Het actietype: Basisenergie: actie en manipulatie. 4: Het astistiektype: Basisenergie: gevoel van schoonheid en scheppingsdrang. 5: Het wetenschapstype: Basisenergie: besef van oorzaak en gevolg, ook wiskundig type. 6: Het toegewijdtype: …

Lees meer

Liefde

Liefde Als er over een begrip misverstanden heesen dan is het wel liefde. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen is liefde geen gevoel. Uitgebreid behandel ik dit thema in mijn boek . Groeien in liefde. De wet van polariteit Of aantrekking dat is waar liefde onder valt. En al naar gelang de mate van …

Lees meer

Individuatie

Individualisatie Specifiek menselijk is het proces van individu worden. De 3 basisgegevens van het menselijk bestaan luiden: lichaam, ziel en geest. Andere woorden daarvoor zijn: vorm [ uiterlijk of verschijning], kwaliteit, leven. De vorm of het uiterlijk van de mens verandert langzaam doordat de innerlijke substantie uit een andere bron komt. Fase 1: De innerlijke …

Lees meer

Dromen

Dromen Een van de belangrijke instrumenten in de esoterische psychotherapie zijn dromen. Ze geven exact aan waar iemand staat in de weg naar zelfbevrijding. Daardoor zijn dromen het meest persoonlijke instrument dat iemand ter beschikking staat bij bewustworden. Dromen zijn het directe en meest persoonlijke signaal van de ziel. Ze geven altijd aan waar iemand …

Lees meer

Esoterische Astrologie

Esoterische Astrologie Er zijn 2 typen astrologie: De ene richt zich op de essentie, de andere op de buitenkant, de vorm van het leven. De essentie wordt beschreven in de esoterische of energetische astrologie; de schijn of de vorm in de gewone of exoterische astrologie. De gewone astrologie zoals die algemeen bekend is is de …

Lees meer

Angst en instinct

Angst en instinct Een kenmerk hebben alle mensen gemeen. Iedereen wordt geregeerd op dit moment van bewustzijn door angst. En angst heeft een directe verbinding met 5 instincten. Te weten: 1: Het instinct tot zelfbehoud. Wie streeft niet naar zelfbehoud? Of iemand dat nu beseft of niet: zolang iemand in leven blijft regeert dit instinct. …

Lees meer

VerschillentussenMensen

Waarin mensen vrschillen Wat de mens onderscheidt van de rest van de schepping kan het best worden gevat in het woord intelligentie. Dit woord heeft in de esoterie een ruimere betekenis dan in het gewone taalgebruik. De meest treffende definitie die ik kan geven voor dit begrip luidt: De door de rede en intuitie geleide …

Lees meer

Cyclusanalyse

Cycli en cyclusanalyse De ontwikkeling van alles wat bestaat verloopt niet in een rechte lijn van A naar B, maar is cyclisch van aard. Steeds passeert iemand in zijn ontwikkeling punt A. En al naar gelang iemand de les van punt A op een bepaald moment heeft opgenomen, arriveert iemand in een hoger liggende band …

Lees meer

DeMens

De mens Lichaam Ziel Geest. De 3 aspecten van de mens. Of: waarin zijn alle mensen gelijk? In een opzicht zijn alle mensen gelijk: in de 3 aspecten. Esoterisch gezien heeft dit vergaande consequenties. Door de Wet van de analogie trekt de esoteriscus de conclusie dat hiedoor de mens een symbolische weergave is van de …

Lees meer