Religie

Religie en oorlog

We leven in een tijd van uitersten en de uitersten worden steeds extremer. De polen komen steeds verder uit elkaar te liggen. Te denken valt aan de volgende paren:

  1. Rijkdom en armoede.
  2. Onwetendheid en bereidheid tot leren.
  3. Frustratie en onvrede tegenover voldoening over de vervulling van persoonlijke ambitie.
  4. Zelfzucht en zelfopoffering.

Deze extremen spelen ook een rol in de religies zoals we die nu kennen. Hierin spelen ambitieuze leiders een hoofdrol, waardoor religies zijn verworden tot sociale conglomeraten. Daarin spelen uitsluiting en de orientatie op de eigen groep een hoofdrol. Dit weer leidt tot [godsdienst]oorlogen, hetzij materieel, hetzij mentaal.

Materieel in de vorm van kruistochten en veroveringen. Mentaal in de vorm van: “ik heb de wijsheid via mijn verlosser [ via mijn theorie ] en daarom zal ik jou gaan bekeren tot het ware geloof [ de ware wetenschap].”

Wat is het antwoord hierop? Hoe komt de mensheid tot vrede en harmonie?

“Et in terra pax hominibus bonae voluntatis”.

Een aaneensluiting van de mensen “van goede wil”. Die bevinden zich in alle groepen die nu religie genoemd worden, in alle filosofische en wetenschappelijke scholen. Het zijn de mensen die streven naar harmonie, die niet werken met in- en uitsluiting.

De kern van het woord religie is “verbinden”. Niet inclusie of excommunicatie. Dogma’s bestaan niet in religie, die bestaan alleen in sociale conglomeraten.

Religie in de juiste zin van het woord kent geen sociale structuur en zo slaapt het lam naast de leeuw, de christen naast de jood, de boeddhist en de moslim. Ieder in het eigen geloof, in de eigen theorie, maar ter zake doet alleen de bouw aan de wereld waarin tegenstellingen geen rol meer spelen, althans geen rol die leidt tot uitsluiting en oorlog.

De uitersten die ik aan het begin noemde worden tot elkaar gebracht en persoonlijke ambitie als motor voor actie verdwijnt.

Daar werken we dus aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *